Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2020

2915 79a6 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viainspirations inspirations

June 25 2020

2356 ff6c 500
Reposted fromnowaktualny nowaktualny viamaybeyou maybeyou
Sponsored post
Z biegiem czasu najbardziej docenia się małe rzeczy. Codzienność, truskawki w czerwcu, huśtawkę na tarasie, działający piekarnik, wyjazd jesienią nad polskie morze, pomalowane paznokcie, wygodne buty, czas na herbatę, kupioną spódnicę w kwiaty, każdy nowy liść i pąk w ogrodzie, rodziców obok, dobry serial, chrapanie psa, bliskość lasu i drzew, deszczowe dni i to, że wciąż jesteśmy razem. 
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viaweruskowa weruskowa

May 14 2020

0594 79c8
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaeazyi eazyi

May 13 2020

Niekiedy miał wielką ochotę pójść sobie dokądkolwiek, zniknąć stąd zupełnie; nawet podobałoby mu się jakieś ponure, odludne miejsce, żeby tylko był sam ze swoimi myślami i żeby nikt nie wiedział, gdzie on się znajduje
— Fiodor Dostojewski, Idiota

May 12 2020

Reposted fromshakeme shakeme viapazdi pazdi

April 07 2020

1299 4b88 500
Halina Poświatowska w liście do Ireneusza Morawskiego
Reposted fromnowaktualny nowaktualny viapoezja poezja
3576 5b0b 500
Reposted fromamphetamine amphetamine vialajla lajla

April 03 2020

March 29 2020

5261 be96 500
Reposted fromsheismysin sheismysin viaweruskowa weruskowa

March 28 2020

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe viamaybeyou maybeyou

March 26 2020

0255 cc63
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805 viapazdi pazdi

March 23 2020

2866 f114 500
Reposted frompiehus piehus vialajla lajla
3786 822f
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viamaybeyou maybeyou

March 14 2020

9955 5bce 500
Reposted frombrumous brumous viakatkad katkad

March 12 2020

Pomyśl: będziemy mieć własny dom. Będzie ci źle, będą cię zdradzać i wyszydzać ludzie; wtedy wrócisz do naszego domu i powiesz tylko: "To jest nasz dom". Świat wyda ci się inny, jeśli spojrzysz nań przez okno naszego domu.
— Marek Hłasko
Reposted fromparyz-plonie paryz-plonie viaweruskowa weruskowa

March 01 2020

4861 d1b0 500
Reposted frominadvertida inadvertida viaresort resort
1441 8ed6 500
Reposted fromsoftboi softboi vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...